Kranjski veterinarski center
KRANJSKI VETERINARSKI CENTER
 
Kranjski veterinarski center
KVC logotip

KRANJSKI VETERINARSKI CENTER

Veterinarska ambulanta za velike in male živali na Gorenjskem
Pomagamo skrbeti za zdravje in dobrobit vaših živali
Kontakt
Kranjski veterinarski center,
veterinarske storitve in trgovina, d.o.o.
Cesta na Brdo 48, SI-4000 Kranj
Terenska praksa in Uprava: 0593 40 600, info@kvc.si
Ambulanta: 0593 40 601, ambulanta@kvc.si
kvc kvc kvc
Za vaše živali skrbijo:
Andrej Žunič, veterinar
mag. Marjan Tacer, veterinar
Maja Vodiškar, veterinarka
Primož Muri, veterinar
Tadej Žnidarič, veterinar
David Puškarič, veterinar
O nas
KRANJSKI VETERINARSKI CENTER, veterinarske storitve in trgovina, d.o.o. je zasebna veterinarska organizacija, locirana v gorenjski regiji, v Mestni občini Kranj, v naselju Kokrica, tik ob Cesti na Brdo. Izpolnjuje splošne, kadrovske in posebne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati veterinarske organizacije, za organizacijsko obliko veterinarska ambulanta C in veterinarska lekarniška postaja. Gospodarska družba je verificirana in vpisana v register verificiranih veterinarskih organizacij pri Veterinarski zbornici Slovenije kot veterinarska ambulanta C in veterinarska lekarniška postaja. Podjetje je v 100 odstotni lasti družbenikov, ki smo v podjetju tudi zaposleni.
Stavba, v kateri opravljamo veterinarsko dejavnost, je namensko zgrajena v skladu s projektnimi pogoji in soglasji, kot samostojen, eno-etažni, montažni objekt, ki obsega 13 delovnih prostorov s 123 m2 skupne tlorisne površine. Prostori, delovne površine in oprema so zasnovani in razporejeni tako, da onemogočajo križanje čistih in nečistih poti. Vsi odtoki so speljani preko zaprtega kanalizacijskega sistema v septično jamo, kjer je odplake v primeru potrebe mogoče zadržati in nevtralizirati. Ogrevanje in prezračevanje je izvedeno na elektriko s sistemom fotovoltaičnih panelov, objekt pa ima tudi možnost priključitve na lasten pomožni vir energije za primere izrednih razmer. Vsi odpadki iz dejavnosti se ločeno zbirajo in predajajo ustreznim ustanovam, s katerimi ima podjetje sklenjene pogodbe.
S strani Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je Kranjski veterinarski center - KVC pridobil več vrst koncesij, ki so nam omogočile, da smo sredi februarja 2020 lahko začeli s poslovanjem.
Veterinarji pomagamo skrbeti za zdravje in dobrobit živali, veterinarska stroka pa pomembno sodeluje tudi pri varovanju zdravja ljudi in okolja. Naše storitve želimo ponuditi tako imetnikom rejnih živali (veterinarske storitve na terenu) kot tudi imetnikom družnih živali (veterinarske storitve v ambulanti). Trenutno zaposlujemo 7 sodelavcev, od tega 6 doktorjev veterinarske medicine. Med strankami dobro poznana ekipa strokovnjakov z različnih področij opravlja terensko prakso na področju osrednje Gorenjske, za vaše hišne ljubljence pa poskrbimo v Ambulanti za družne živali na Kokrici, kjer imamo tudi lastni Laboratorij, Posvetovalnico z izdajo zdravil in drugih veterinarsko - medicinskih sredstev (veterinarsko lekarno / prodajalno), Službo za identifikacijo in registracijo živali ter pisarno Uprave. Na terenu in v ambulanti zagotavljamo 24-urno neprekinjeno izvajanje nujnih veterinarskih posegov. Terenski veterinarji nudijo veliko izbiro semena domačih in uvoženih plemenjakov za načrtno osemenjevanje in melioracijo. Na voljo vam je tudi seksirano seme, seme genomik bikov ter seme brezrožnih bikov. Poleg standardnih veterinarskih dejavnosti izvajamo tudi storitve dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije v objektih za rejo in bivanje živali ter drugih objektih kot so klavnice, predelovalnice mesa in mleka, mešalnice krmil, zbiralnice odpadkov ter podobnih objektih, v okviru naše Posvetovalnice z izdajo veterinarsko - medicinskih sredstev pa izdajamo tudi zdravila za zdravljenje čebel.
V podjetju Kranjski veterinarski center - KVC si prizadevamo opravljati veterinarsko dejavnost strokovno, kvalitetno, prijazno in sočutno. Zavedamo se, da ni napredne veterinarske medicine brez sodobne diagnostične opreme, razsodne in preudarne uporabe zdravil ter stalnega strokovnega izpopolnjevanja. Vlagamo v vse troje in skupaj z vami se bomo po svojih najboljših močeh potrudili poiskati najustreznejšo bodisi preventivno, diagnostično ali terapevtsko rešitev za vaše živali. Razpolagamo s sodobnimi diagnostičnimi aparaturami in širokom izborom najrazličnejših sredstev za preprečevanje ter zdravljenje bolezni in poškodb živali. Delovati želimo celostno, predvsem pa v dobro živali, ljudi in okolja. V kolikor naravi vašega problema ne bomo kos, vas bomo napotili na ustrezne specialistične klinike, s katerimi že dlje časa zelo uspešno sodelujemo.
Vizija: "Postati vodilna veterinarska organizacija v osrednji gorenjski regiji, ki postavlja skrb za zdravje in dobrobit živali - tako rejnih kot ljubiteljskih - ter zadovoljstvo njihovih skrbnikov na prvo mesto. Center za celostno veterinarsko oskrbo."
Poslanstvo: "Veterinarji novoustanovljene veterinarske organizacije si po svojih najboljših močeh prizadevamo ohranjati zdravje živali - tako rejnih kot ljubiteljskih. To je tudi naše osnovno poslanstvo: strokovno zdraviti bolne in - kar je seveda še pomembneje - preprečevati zdravim, da bi zbolele."
Vrednote, okoli katerih podjetje gradi svojo organizacijsko kulturo: »Strokovno, kakovostno, odgovorno in etično.«
ZDRAVJE VAŠIH ŽIVALI NI NEKAJ SAMOUMEVNEGA - ZDRAVSTVENE TEŽAVE JE BOLJE PREPREČITI KOT ZDRAVITI.
V veliko zadovoljstvo nam bo, če vam bomo lahko pomagali.
Kolektiv Kranjskega veterinarskega centra
kvc kvc kvc
Pri zasnovi spletne strani smo sodelovali s studijem G-Soft, ki nam jo je tudi izdelal.
KRANJSKI VETERINARSKI CENTER,
veterinarske storitve in trgovina, d.o.o.
Cesta na Brdo 48, 4000 Kranj
e-pošta: info@kvc.si
telefon: 0593 40 600
Izdelava spletnih strani: G-SOFT